Opłacone poradnictwo prawne

Nasza Fundacja powstała jako odpowiedź na niewystarczający poziom świadomości prawnej społeczeństwa, a także przekonanie, że poradnictwo prawne jest dostępne wyłącznie dla osób bogatych.

Jakie są cele Fundacji?

Najważniejszym celem Fundacji Opiekun Prawny jest świadczenie profesjonalnego, opłaconego poradnictwa prawnego na rzecz mieszkańców Polski. Uważamy, że każdy obywatel powinien mieć dostęp do fachowego poradnictwa prawnego bez względu na swoje możliwości finansowe, by móc przeciwstawić się bezprawnym działaniom ze strony nieuczciwych osób fizycznych i prawnych.

Na czym zarabia Fundacja?

Fundacja nie zarabia, jesteśmy niezależną organizacją non-profit. Nie działamy z chęci zysku, nasza Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z czego utrzymuje się Fundacja?

Fundacja utrzymuje się przede wszystkim z majątku przekazanego przez Fundatorów, a także dotacji przekazywanych przez Darczyńców. Fundacja zabiega o pozyskiwanie środków z programów lokalnych, ogólnopolskich i europejskich.

Kogo wspiera Fundacja?

Chcemy działać na rzecz wszystkich mieszkańców Polski. Prawo do fachowej obrony jest prawem człowieka. Nie interesują nas zarobki, zatrudnienie, stan rodzinny i zdrowotny. Stosujemy tylko jedno, najprostsze z możliwych kryteriów - jeżeli możemy pomóc - pomagamy. Dążymy do oferowania różnorodnych programów, związanych z wszystkimi dziedzinami prawa, na terenie wszystkich miast - małych i dużych.