Dla Darczyńców

Nasza Fundacja specjalizuje się prowadzeniu programów edukacyjno-pomocowych w ścisłej współpracy z Darczyńcami, dzięki czemu mają oni bardzo konkretny wpływ na to, jak dana akcja będzie prowadzona.

Dlaczego warto wesprzeć właśnie naszą Fundację?

Nasza Fundacja nie zbiera pieniędzy na bliżej nieokreślone, mgliste cele. Poszukujemy partnerów, którzy wraz z nami przeprowadzą daną akcję. Wspólnie dyskutujemy jak dotrzeć do osób potrzebujących poradnictwa i kto jest w stanie tego poradnictwa udzielić na najwyższym stopniu fachowości. Nasi Darczyńcy to osoby, które przekazują nam środki, wiedzę i pomysły z prawdziwej potrzeby serca, a nie z powodu społecznego przymusu.

Czy mogę pozostać anonimowy?

Fundacja przyjmuje założenie, że Darczyńcy pragną pozostać całkowicie anonimowi. Ujawnienie współpracy z Fundacją jest prawem Darczyńcy, z którego może on skorzystać w odpowiadającym mu zakresie lub zachować tę informację wyłącznie dla siebie.

Gdzie przelać pieniądze?

Numer konta Fundacji jest jawny, jednakże najpierw chcemy ustalić, na co Darczyńca chce przeznaczyć pieniądze i podpisujemy porozumienie w tej sprawie, by miał on pewność, że będą one wydane zgodnie z jego intencją.

Czy moje pieniądze zostaną dobrze wydane?

Zawsze działamy ściśle współpracując z Darczyńcą. Wspólnie określamy rozmiar i koszty danej kampanii, dzięki czemu Darczyńca jeszcze przed podpisaniem porozumienia dokładnie wie, na co będą przeznaczone podarowane środki. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada ściśle określone w statucie reguły dotyczące wynagrodzeń pracowników i członków władz, dzięki czemu pieniądze wydawane są na rzeczywistą pomoc, a nie na potrzeby własne Fundacji.