O Fundacji

Najważniejszym celem przyświęcającym Fundatorom przy zakładaniu Fundacji Opiekun Prawny było zapewnienie podstawowego poradnictwa prawnego wszystkim osobom, które takiej pomocy potrzebują. Poradnictwo jest zorganizowane i opłacone przez naszą Fundację. Poradnictwo odbywa się zarówno indywidualnie, jak i w formie zorganizowanych, bezpłatnych szkoleń.

Więcej »

Szkolenia

Organizujemy szkolenia i warsztaty z tematyki okołoprawnej. Organizujemy je na różne tematy, w różnych miejscach w Polsce, jednak za każdym razem zapraszamy gości, którzy profesjonalnie zajmują się daną tematyką. Prowadzone przez naszą Fundację szkolenia i warszaty są oczywiście bezpłatne i dostępne - w zależności od tematyki - dla osób fizycznych lub właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw.

Więcej »

Poradnictwo prawne

Choć bardzo byśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie zapewnić poradnictwa prawnego wszystkim. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi programami poradnictwa prawnego.

Więcej »

Dla Darczyńców

Naszą specjalnością jest organizowanie kompleksowych kampanii promujących konkretne zagadnienia prawne i oferujących poradnictwo prawne przy ścisłej współpracy z Darczyńcą.

Więcej »